• pic
K.V.K.K. KAPSAMINDA E-POSTA AYDINLATMA METNİ
MAİL AYDINLATMA METNİ “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI”

İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu GOLDEN HORN TURIZM INS. VE TİC. AŞ. (Kısaca “GOLDEN HORN OTEL”) firmasıdır.
Bu kişisel veriler, GOLDEN HORN OTEL sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin GOLDEN HORN OTEL firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı kanunun 5/2-f veya 5/2-c maddelerindeki istisnalar kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir. GOLDEN HORN OTEL‘e tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler GOLDEN HORN OTEL’in yurt içi veya yurt dışındaki iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8 maddesine uygun olarak aktarılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu GOLDEN HORN OTEL’e iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11 maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri https://www.thegoldenhorn.com/kvkk-aydinlatma- metni/ adresindeki kişisel veri koruma politikamızda bulabilirsiniz. MAIL LIGHTING TEXT "PERSONAL DATA PROTECTION” GOLDEN HORN TURIZM INS. VE TİC. AŞ. (“GOLDEN HORN hotel”) is the data responsible for the personal data contained in this e-mail or obtained by you by e-mail. This personal data is the responsibility of GOLDEN HORN HOTEL and may be processed and transferred only for the purpose of contacting employees or officials of the company in connection with the company's commercial relationship or other purposes for which you have been contacted, and for the limited use of commercial information and documents for the commercial purposes of GOLDEN HORN HOTEL. Any use other than the stated purposes is against the law. The personal data contained in the e-mails that you send by responding to this e-mail is collected through the outlook system and processed within the scope of the establishment and execution of the contract and legitimate interests in accordance with the exceptions in articles 5/2-f or 5/2-C of law 6698 It is accepted that the personal data sent by you to GOLDEN HORN Hotel is obtained in accordance with the legislation and that the necessary technical and administrative measures related to this personal data are taken by you. The data obtained in this way is intended for the purpose of the relationship between GOLDEN HORN Hotel's business partners, suppliers and customers at home or abroad and the parties and the purpose of Law No. 6698 8 may be transferred in accordance. 11 of the law No. 6698 on your personal data transmitted to GOLDEN HORN Hotel, the data officer, by mail. you may exercise your rights under the article. Detailed information about the subject https://www.thegoldenhorn.com/kvkk-aydinlatma-metni / you can find it in our personal data protection policy at.
İlgili dökümanı indirmek için tıklayınız.
pic